Prawo jazdy kategorii B

Zajęcia teoretyczne

Prawo jazdy kategorii B – wymagania

Aby zdobyć prawo jazdy kategorii B lub B-automat konieczne jest spełnienie szeregu wymagań. Po pierwsze, kandydat musi mieć co najmniej 18 lat i przejść badanie lekarskie potwierdzające zdolność do prowadzenia pojazdów. Następnie wymagane jest ukończenie kursu teoretycznego i praktycznego w autoryzowanej szkole jazdy, co przygotowuje do egzaminów państwowych. Rozpoczęcie samego kursu możliwe jest na 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku. W przypadku państwowego egzaminu teoretycznego oraz praktycznego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego możliwe jest zapisanie się i przystąpienie do egzaminowania na miesiąc przed ukończeniem wymaganego wieku, natomiast prawo do odebrania i korzystania z prawa jazdy danej kategorii możliwe jest najprędzej w dniu urodzin.

Egzaminy w WORD składają się z części teoretycznej, sprawdzającej wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego, oraz praktycznej, oceniającej umiejętności prowadzenia pojazdu. Po pomyślnym zdaniu egzaminów, kandydat otrzymuje prawo jazdy kategorii B lub B-automat, uprawniające do kierowania samochodami osobowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony i przewożeniem maksymalnie 8 pasażerów oprócz kierowcy. Co ważne, posiadanie prawa jazdy kategorii B-automat uprawnia do prowadzenia pojazdów wyłącznie z automatyczną skrzynią biegów (do prawa jazdy wpisany zostaje kod „78”). Zdobywając uprawnienia na pojeździe z manualną skrzynią biegów możliwe jest prowadzenie obu typów pojazdów. 

Prawo jazdy kategorii B – cena

Aby poznać szczegółowe informacje o cenie kursu na prawo jazdy kategorii B oferowanego przez Szkołę Jazdy ARKA+ w Bydgoszczy zalecamy odwiedzenie zakładki 'cennik’ na naszej stronie internetowej. Tam znajdziesz aktualne ceny kursów obejmujące zarówno lekcje teoretyczne, jak i praktyczne, a także informacje o dodatkowych opłatach związanych z procesem zdobywania prawa jazdy. Szczegóły dotyczące opłat są dostępne pod adresem: Szkoła Jazdy ARKA+ – Prawo Jazdy B.

Prawo jazdy kat. B
Prawo jazdy kat. B

Prawo jazdy kategorii B – od ilu lat?

W Polsce, kurs na prawo jazdy kategorii B można rozpocząć, gdy osoba osiągnie wiek 17 lat i 9 miesięcy. 
W przypadku państwowego egzaminu teoretycznego oraz praktycznego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego możliwe jest zapisanie się i przystąpienie do egzaminowania na miesiąc przed ukończeniem wymaganego wieku, natomiast prawo do odebrania i korzystania z prawa jazdy danej kategorii możliwe jest najprędzej w dniu urodzin. Ten minimalny wiek kwalifikuje do legalnego prowadzenia samochodów osobowych i niektórych innych pojazdów do maksymalnej masy całkowitej 3,5 tony. Kursy na prawo jazdy kategorii B w naszej szkole jazdy oferuje kompleksowe przygotowanie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, niezbędne do zdobycia uprawnień.

Sprawdź inne nasze kursy:

  1. Kurs na prawo jazdy kategorii A
  2. Kurs na prawo jazdy kategorii A2
  3. Kurs na prawo jazdy kategorii A1
  4. Kurs na prawo jazdy kategorii AM
  5. Kurs na prawo jazdy kategorii B+E

badania lekarskie

Uzyskanie uprawnień należy rozpocząć od badania lekarskiego u lekarza uprawnionego do badań kierowców w cenie 200 zł, które wykonywane jest w każdą środę o godzinie 16:00 przy ul. Leszczyńskiego 37 (biuro szkoły jazdy ARKA). Przed przyjściem na badanie prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia wizyty. Oferujemy również kurs udzielania pierwszej pomocy oraz nieobowiązkowe ćwiczenia na sali komputerowej jako uzupełnienie wiedzy.

Profil Kierowcy (PKK)

Następnie z uzyskanym badaniem lekarskim, zdjęciem oraz dowodem osobistym lub paszportem w odpowiednim wydziale komunikacji należy założyć Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Po nadaniu numeru PKK można rozpocząć zajęcia teoretyczne w liczbie 20/30 godzin lub naukę zdalną.

Szkolenie na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim

Zajęcia praktyczne realizowane są na takich samych pojazdach jak w Ośrodku WORD w Bydgoszczy, odpowiednie do poszczególnej kategorii. Szkolenie odbywa się na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim od poniedziałku do niedzieli od godz. 8:00 do 20:00. Zobacz galerię!

Volcano