Prawo jazdy kategorii AM

Volcano

Prawo jazdy kategorii AM – wymagania

Aby uzyskać prawo jazdy kategorii AM, które upoważnia do kierowania motorowerami i lekkimi czterokołowcami, kandydaci muszą spełnić kilka kluczowych wymagań. Pierwszym i podstawowym warunkiem jest osiągnięcie wieku 14 lat. Kandydaci muszą również ukończyć kurs szkoleniowy, który przygotowuje do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym i zapewnia niezbędną wiedzę teoretyczną. Przed rozpoczęciem kursu konieczne jest uzyskanie orzeczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do kierowania pojazdem oraz wyrobienie numeru PKK (Profil Kandydata na Kierowcę). Kolejnym etapem jest zdanie egzaminu teoretycznego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, który testuje zrozumienie przepisów ruchu drogowego i podstaw obsługi pojazdów. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku rozpoczynają się zajęcia praktyczne, ostatnim etapem jest państwowy egzamin w WORD, który ukończony z wynikiem pozytywnym uprawnia do wydania prawa jazdy. 

Prawo jazdy kategorii AM – cena

Aby poznać cenę kursu na prawo jazdy kategorii AM oferowanego przez Szkołę Jazdy ARKA+ w Bydgoszczy, najlepiej jest skierować się bezpośrednio do zakładki ’cennik’  Tam znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące kosztów kursu, które zawierają cenę za lekcje teoretyczne i praktyczne. W zakładce ’kontakt’ znajdziesz dane kontaktowe, które umożliwią Ci uzyskanie dokładnej wyceny oraz informacji o ewentualnych promocjach lub pakietach szkoleniowych.

Kategoria AM
Kategoria AM

Prawo jazdy kategorii AM – od ilu lat?

W Polsce, kurs na prawo jazdy kategorii AM, który uprawnia do prowadzenia motorowerów oraz lekkich pojazdów czterokołowych, może być rozpoczęty na 3 miesiące przed ukończeniem 14 lat. Natomiast przystąpienie do państwowego egzaminu teoretycznego i praktycznego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego możliwe jest na miesiąc przed ukończeniem wymaganego wieku. Co ważne samo prawo do odebrania i korzystania z prawa jazdy danej kategorii możliwe jest najprędzej w dniu urodzin. To otwiera młodym ludziom drogę do zdobycia pierwszych doświadczeń w ruchu drogowym, ucząc ich odpowiedzialności i zasad bezpiecznego uczestnictwa w nim. Rozpoczęcie nauki jazdy w tak młodym wieku pozwala na stopniowe budowanie umiejętności i pewności za kierownicą, co w przyszłości może przyczynić się do lepszego radzenia sobie w bardziej skomplikowanych sytuacjach drogowych. To ważny krok w edukacji młodych kierowców, który kładzie fundament pod bezpieczne prowadzenie większych i mocniejszych pojazdów w przyszłości.

Sprawdź inne nasze kursy:

  1. Kurs na prawo jazdy kategorii A
  2. Kurs na prawo jazdy kategorii A2
  3. Kurs na prawo jazdy kategorii A1
  4. Kurs na prawo jazdy kategorii B
  5. Kurs na prawo jazdy kategorii B+E
badania lekarskie

Uzyskanie uprawnień należy rozpocząć od badania lekarskiego u lekarza uprawnionego do badań kierowców w cenie 200 zł, które wykonywane jest w każdą środę o godzinie 16:00 przy ul. Leszczyńskiego 37 (biuro szkoły jazdy ARKA). Przed przyjściem na badanie prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia wizyty. Oferujemy również kurs udzielania pierwszej pomocy oraz nieobowiązkowe ćwiczenia na sali komputerowej jako uzupełnienie wiedzy.

Profil Kierowcy (PKK)

Następnie z uzyskanym badaniem lekarskim, zdjęciem oraz dowodem osobistym lub paszportem w odpowiednim wydziale komunikacji należy założyć Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Po nadaniu numeru PKK można rozpocząć zajęcia teoretyczne w liczbie 20/30 godzin lub naukę zdalną.

Szkolenie na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim

Zajęcia praktyczne realizowane są na takich samych pojazdach jak w Ośrodku WORD w Bydgoszczy, odpowiednie do poszczególnej kategorii. Szkolenie odbywa się na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim od poniedziałku do niedzieli od godz. 8:00 do 20:00. Zobacz galerię!

Volcano