Koszty kursu prawa jazdy kategorii B w wersji podstawowej w 2024 roku w Bydgoszczy mieszczą się
w okolicach 3 000 zł.
Należy pamiętać, że aby odpowiedzieć na pytanie „Ile kosztuje kurs prawa jazdy kat. B?” trzeba
uwzględnić wszystkie koszty uzyskania prawa jazdy, nie tylko cenę samego kursu w szkole jazdy.

 

 

Jakie koszty związane są ze zdobyciem prawa jazdy kat. B w 2024 r.?

Analizując wszelkie wydatki warto nadmienić, iż w pierwszej kolejności koniecznie jest wyrobienie
numeru PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca
zamieszkania. Aby uzyskać taki profil w pierwszej kolejności potrzebne są badania lekarskie u lekarza
uprawnionego do badań kierowców mieszczące się zazwyczaj w kwocie ok. 200 zł.
Ważna jest także wizyta u fotografa, ponieważ wraz z orzeczeniem lekarskim i dokumentem
tożsamości (oraz prawem jazdy, jeżeli posiadamy już inne kategorie) niezbędne jest dostarczenie
aktualnej fotografii. Ważność takiego zdjęcia to pół roku, dlatego w większości przypadków dolicza
się koszt przygotowania fotografii – ok. 20-30 zł.

Co obejmuje cena kursu na prawo jazdy kategorii B?

Cena kursu prawa jazdy kat. B w naszej szkole jazdy obejmuje:
– zajęcia teoretyczne możliwe w wersji online lub online łączonej z uzupełniającymi zajęciami
stacjonarnymi. Każdy kursant otrzymuje niezbędne materiały i dostępy do nich,
– zajęcia praktyczne w liczbie 30 godzin jazdy obejmujące zajęcia na placu manewrowym oraz jazdę
po mieście i okolicach.

Egzamin państwowy w WORD i wydanie prawa jazdy

Chcąc zdobyć prawo jazdy B po przyswojeniu wszystkich materiałów udostępnianych w pierwszej
części kursu potrzebne jest przystąpienie do egzaminu państwowego z teorii w Wojewódzkim
Ośrodku Ruchu Drogowego. Pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem przystąpienia do części
praktycznej. Cena takiego egzaminu wynosi obecnie 55 zł. Natomiast po zakończeniu praktyki z
pozytywnym wynikiem egzaminu wewnętrznego konieczne jest umówienie się na egzamin państwowy
w WORD i uiszczenie opłaty w wysokości 222 zł.
Po zaliczonym egzaminie na prawo jazdy kategorii B pozostaje już tylko uiszczenie opłaty w wydziale
komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania w wysokości 100,50 zł w celu wydania prawa jazdy.

Decydując się na zdobycie wymarzonych uprawień ważne jest, aby pamiętać o wszelkich kosztach
pobocznych niezbędnych do zdobycia wymarzonego prawa jazdy kategorii B.