Prawo jazdy kategorii B+E

Kategoria BE

Prawo jazdy kategorii B+E – wymagania

Aby zdobyć prawo jazdy kategorii B+E, uprawniające do prowadzenia pojazdów z przyczepami cięższymi niż te dozwolone w ramach kategorii B, kandydaci muszą posiadać prawo jazdy kategorii B. Wymagania obejmują również zdanie egzaminu praktycznego, który koncentruje się na umiejętnościach prowadzenia zestawu pojazd+przyczepa, w tym manewrowaniu, parkowaniu i bezpiecznym uczestnictwie w ruchu drogowym. Nie ma konieczności ponownego zdawania egzaminu teoretycznego dla osób już posiadających prawo jazdy kategorii B.

Prawo jazdy kategorii B+E – cena

Aby poznać cenę kursu na prawo jazdy kategorii B+E oferowanego przez Szkołę Jazdy ARKA+ w Bydgoszczy zalecamy odwiedzenie zakładki 'cennik’ na naszej stronie internetowej. Tam znajdziesz aktualne informacje dotyczące kosztów kursu, które mogą obejmować zajęcia praktyczne, egzaminy oraz wszelkie dodatkowe opłaty. 

Prawo jazdy kat BE
Prawo jazdy kat. B+E

Prawo jazdy kategorii B+E – od ilu lat?

Aby rozpocząć kurs na prawo jazdy kategorii B+E, kandydat musi mieć co najmniej 18 lat, co jest minimalnym wiekiem wymaganym do zdobycia prawa jazdy kategorii B. Dopiero po uzyskaniu uprawnień do kategorii B można starać się o rozszerzenie do kategorii B+E, która upoważnia do prowadzenia pojazdów z przyczepami o większych wymiarach i masie.

Sprawdź inne nasze kursy:

  1. Kurs na prawo jazdy kategorii A
  2. Kurs na prawo jazdy kategorii A2
  3. Kurs na prawo jazdy kategorii A1
  4. Kurs na prawo jazdy kategorii AM
  5. Kurs na prawo jazdy kategorii B

badania lekarskie

Uzyskanie uprawnień należy rozpocząć od badania lekarskiego u lekarza uprawnionego do badań kierowców w cenie 200 zł, które wykonywane jest w każdą środę o godzinie 15:30 przy ul. Leszczyńskiego 37 (biuro szkoły jazdy ARKA). Przed przyjściem na badanie prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia wizyty. Oferujemy również kurs udzielania pierwszej pomocy oraz nieobowiązkowe ćwiczenia na sali komputerowej jako uzupełnienie wiedzy.

Profil Kierowcy (PKK)

Następnie z uzyskanym badaniem lekarskim, zdjęciem oraz dowodem osobistym lub paszportem w odpowiednim wydziale komunikacji należy założyć Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Po nadaniu numeru PKK można rozpocząć zajęcia teoretyczne w liczbie 20/30 godzin lub naukę zdalną.

Szkolenie na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim

Zajęcia praktyczne realizowane są na takich samych pojazdach jak w Ośrodku WORD w Bydgoszczy, odpowiednie do poszczególnej kategorii. Szkolenie odbywa się na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim od poniedziałku do niedzieli od godz. 8:00 do 20:00. Zobacz galerię!

Instruktor z kursantem