Prawo jazdy kategorii A1

Honda 125F

Prawo jazdy kategorii A1 – wymagania

Aby uzyskać prawo jazdy kategorii A1, kandydaci muszą spełnić serię wymagań. Przede wszystkim, minimalny wiek dla kandydatów to 16 lat. Zdobycie prawa jazdy możliwe jest przez zdanie egzaminu teoretycznego, który sprawdza wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego, zasad bezpieczeństwa i budowy pojazdów, oraz egzaminu praktycznego, który ocenia umiejętność bezpiecznego poruszania się na motocyklu. Proces zdobywania uprawnień obejmuje otrzymanie orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, kolejnym krokiem jest wyrobienie numeru PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) i zapisanie się na kurs. Warunkiem rozpoczęcia części praktycznej jest zaliczenie egzaminu teoretycznego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Następnie kandydaci muszą przejść przez zajęcia praktyczne demonstrując swoje umiejętności w prowadzeniu motocykla. Po zakończeniu kursu pozostaje uzyskanie pozytywnego wyniku z państwowego egzaminu praktycznego w WORD. Cały proces zdobycia prawa jazdy kategorii A1 jest zatem zaprojektowany tak, aby zapewnić, że kandydaci posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Prawo jazdy kategorii A1 – cena

Aby uzyskać informacje na temat ceny kursu prawa jazdy kategorii A1 oferowanego przez Szkołę Jazdy ARKA+ w Bydgoszczy, najlepiej odwiedzić zakładkę 'cennik’ na naszej stronie internetowej. Tam znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące kosztów szkolenia, które zawierają cenę za lekcje teoretyczne i praktyczne, a także inne możliwe opłaty. W zakładce ’kontakt’ znajdziesz dane kontaktowe, które umożliwią Ci uzyskanie dokładnej wyceny oraz informacji o ewentualnych promocjach lub pakietach szkoleniowych.

Kategoria A1
Kategoria A1

Prawo jazdy kategorii A1 – od ilu lat?

W Polsce, aby rozpocząć kurs na prawo jazdy kategorii A1, kandydat może zgłosić się do szkoły jazdy na 3 miesiące przed ukończeniem 16 lat. W przypadku państwowego egzaminu teoretycznego oraz praktycznego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego możliwe jest zapisanie się i przystąpienie do egzaminowania na miesiąc przed ukończeniem wymaganego wieku, natomiast prawo do odebrania i korzystania z prawa jazdy danej kategorii możliwe jest najprędzej w dniu urodzin. To umożliwia młodym ludziom legalne prowadzenie lekkich motocykli, zapewniając im możliwość zdobywania doświadczenia w ruchu drogowym od młodszych lat.

Sprawdź inne nasze kursy:

  1. Kurs na prawo jazdy kategorii A
  2. Kurs na prawo jazdy kategorii A2
  3. Kurs na prawo jazdy kategorii AM
  4. Kurs na prawo jazdy kategorii B
  5. Kurs na prawo jazdy kategorii B+E

badania lekarskie

Uzyskanie uprawnień należy rozpocząć od badania lekarskiego u lekarza uprawnionego do badań kierowców w cenie 200 zł, które wykonywane jest w każdą środę o godzinie 16:00 przy ul. Leszczyńskiego 37 (biuro szkoły jazdy ARKA). Przed przyjściem na badanie prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia wizyty. Oferujemy również kurs udzielania pierwszej pomocy oraz nieobowiązkowe ćwiczenia na sali komputerowej jako uzupełnienie wiedzy.

Profil Kierowcy (PKK)

Następnie z uzyskanym badaniem lekarskim, zdjęciem oraz dowodem osobistym lub paszportem w odpowiednim wydziale komunikacji należy założyć Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Po nadaniu numeru PKK można rozpocząć zajęcia teoretyczne w liczbie 20/30 godzin lub naukę zdalną.

Szkolenie na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim

Zajęcia praktyczne realizowane są na takich samych pojazdach jak w Ośrodku WORD w Bydgoszczy, odpowiednie do poszczególnej kategorii. Szkolenie odbywa się na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim od poniedziałku do niedzieli od godz. 8:00 do 20:00. Zobacz galerię!

Yamaha YBR