Każda osoba chcąca ubiegać się o prawo jazdy zobligowana jest w pierwszej kolejności do wykonania badania lekarskiego. Jest to warunek otrzymania Profilu Kandydata na Kierowcę wydawanego w wydziale komunikacji odpowiedniego do miejsca zamieszkania. Sam Profil konieczny jest, aby móc zapisać się na kurs prawa jazdy. Ważne, aby pamiętać, że nie każdy lekarz może wykonać takie badania, musi on posiadać specjalne uprawnienia do badań kierowców. Regulacje prawną znajdziemy w artykule 77 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Wszelkie orzeczenia wydane przez nieuprawnione podmioty nie są honorowane.

 

Jakie badania do prawa jazdy są dedykowane dla danych kategorii?

Badania lekarskie konieczne są w przypadku każdej kategorii prawa jazdy. Jeżeli natomiast planujecie np. zdobyć uprawnienia na ciężarówkę wraz z kwalifikacją zawodową kierowcy to w tej sytuacji konieczne są także badania psychologiczne wykonywane przed badaniami lekarskimi. Więcej szczegółów na ten temat przeczytacie w jednym z kolejnych naszych wpisów.

Czy badanie na prawo jazdy jest ważne bezterminowo?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczenie lekarskie dla prawa jazdy nie jest wystawiane bezterminowo. Kierowcy zawodowi muszą odnawiać swoje badania co 5 lat, natomiast kierujący pojazdami dotyczącymi prawa jazdy kategorii B, B1, B+E, A, A2, A1, T oraz kategorii AM mogą liczyć na ważność takich badań maksymalnie na 15 lat. Warto zapamiętać, że jeśli dolegają Ci schorzenia takie jak np. cukrzyca, wada wzroku czy słuchu ten okres możne zostać znacznie skrócony. Ostateczną decyzje podejmuje lekarz wystawiając konkretne orzeczenie.

Na czym polega badanie na prawo jazdy?

Badanie lekarskie trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu minut i polega na sprawdzeniu wzroku, słuchu oraz równowagi. Dodatkowo lekarz ocenia ogólny stan zdrowia fizycznego oraz psychicznego. Podczas szczegółowego wywiadu lekarz weryfikuje także czy przyszły kandydat na kierowcę nie jest uzależniony od używek.

Po badaniu wystawiane jest orzeczenie, z którym należy skierować się do wydziału komunikacji (wraz z aktualnym zdjęciem oraz dokumentem tożsamości oraz prawem jazdy, jeżeli było wcześniej wydawane). Należy zwrócić w nim uwagę na ewentualne ograniczenia np. kierowanie pojazdu w okularach/soczewkach kontaktowych. Ograniczeń należy przestrzegać podczas kursu oraz egzaminów.

W większości przypadków badania lekarskie kończą się pozytywną opinią, jeżeli jednak podczas badania pojawią się jakiekolwiek wątpliwości lekarz może skierować na kolejne badania, aby zweryfikować wszystkie sporne kwestie.

Czy do badania na prawo jazdy muszę się jakoś przygotować?

Samo badanie lekarskie nie wymaga szczególnego przygotowania. To, o czym należy pamiętać to zabranie ze sobą:

  • dokumentu tożsamości,
  • gotówki (lekarze bardzo często nie posiadają terminala),
  • starego prawa jazdy, jeżeli takie posiadamy,
  • okularów lub soczewek kontaktowych w przypadku wady wzroku,
  • aparatu słuchowego w przypadku wady słuchu,
  • dokumentację medyczną, jeśli jest to wymagane w danym przypadku, np. karta konsultacji diabetologicznej w odniesieniu do osób chorujących na cukrzycę, kartę konsultacji neurologicznej w dla osób z epilepsją lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Gdzie zrobić badania na prawo jazdy?

Lekarza uprawnionego do badań kierowców można poszukać na własną rękę w dowolnej placówce, jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych kursantów już od dawna stale współpracujemy z lekarzem uprawnionym. Możecie go spotkać w każdą środę o 15:30 w naszym biurze przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 37 w Bydgoszczy. Przed przyjściem prosimy jedynie o wcześniejszy telefon do biura, aby zapowiedzieć swoją wizytę.