W Polsce, aby rozpocząć kurs na prawo jazdy kategorii A1, kandydat może zgłosić się do szkoły jazdy na 3 miesiące przed ukończeniem 16 lat. W przypadku państwowego egzaminu teoretycznego oraz praktycznego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego możliwe jest zapisanie się i przystąpienie do egzaminowania na miesiąc przed ukończeniem wymaganego wieku, natomiast prawo do odebrania i korzystania z prawa jazdy danej kategorii możliwe jest najprędzej w dniu urodzin. To umożliwia młodym ludziom legalne prowadzenie lekkich motocykli, zapewniając im możliwość zdobywania doświadczenia w ruchu drogowym od młodszych lat.

Od razu pojawia się pytanie jakiego rzędy wydatki trzeba ponieść aby uzyskać powyższe uprawnienia? Koszty kursu prawa jazdy kategorii A1 w wersji podstawowej w 2024 roku w Bydgoszczy mieszczą się zazwyczaj między 2 300, a 2700 zł. Aby odpowiedzieć na pytanie „Ile kosztuje prawo jazdy kat. A1?” koniecznie trzeba uwzględnić wszystkie koszty uzyskania prawa jazdy, nie tylko cenę samego kursu w szkole jazdy.

Jakie koszty związane są ze zdobyciem prawa jazdy kat. A1 w 2024 r.?

Zdobycie upragnionego prawa jazdy to nie tylko sam kurs w szkole jazdy. Analizując wszelkie wydatki koniczne jest przeanalizowanie drogi jaką musimy przebyć by zdobyć interesujące nas prawo jazdy. W pierwszej kolejności koniecznie jest wyrobienie numeru PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania. Aby uzyskać taki profil przede wszystkim musimy wykonać badania lekarskie u lekarza uprawnionego do badań kierowców mieszczące się zazwyczaj w kwocie ok. 200 zł.
Ważna jest także wizyta u fotografa, ponieważ wraz z orzeczeniem lekarskim i dokumentem tożsamości (oraz prawem jazdy, jeżeli posiadamy już inne kategorie) niezbędne jest dostarczenie aktualnej fotografii. Ważność takiego zdjęcia to pół roku, dlatego w większości przypadków dolicza się koszt przygotowania fotografii – ok. 20-30 zł.

Co obejmuje cena kursu na prawo jazdy kategorii A1?

Cena kursu prawa jazdy kat. A1 w naszej szkole jazdy obejmuje:
– zajęcia teoretyczne możliwe w wersji online lub online łączonej z uzupełniającymi zajęciami stacjonarnymi. Każdy kursant otrzymuje niezbędne materiały i dostępy do nich, a także wsparcie podczas całego procesu nauki,
– zajęcia praktyczne w liczbie 20 godzin jazdy obejmujące zajęcia na placu manewrowym oraz jazdę po mieście i okolicach.

Egzamin państwowy w WORD i wydanie prawa jazdy

Chcąc zdobyć prawo jazdy A1 po przyswojeniu wszystkich materiałów udostępnianych w pierwszej części kursu potrzebne jest przystąpienie do egzaminu państwowego z teorii w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem przystąpienia do części praktycznej. Cena takiego egzaminu wynosi obecnie 55 zł. Natomiast po zakończeniu praktyki z
pozytywnym wynikiem egzaminu wewnętrznego konieczne jest umówienie się na egzamin państwowy w WORD i uiszczenie opłaty w wysokości 222 zł.

Aktualne ceny egzaminów warto sprawdzić na stronie interesującego nas ośrodka WORD.
Po zaliczonym egzaminie na prawo jazdy kategorii A1 pozostaje już tylko uiszczenie opłaty w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania w wysokości 100,50 zł w celu wydania prawa jazdy.

Decydując się na zdobycie wymarzonych uprawień ważne jest, aby pamiętać nie tylko o kosztach związanych z samym kursem, ale również tych pobocznych, niezbędnych do zdobycia wymarzonego prawa jazdy na motor.