W pierwszej kolejności należy zadać sobie pytanie jaki w ogóle jest limit punktów karnych. W ciągu
ostatnich lat nie brakowało nowych regulacji prawnych. Zgodnie z obecnymi przepisami prawa w
Polsce obowiązują dwa limity. Kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy dłużej niż rok mogą uzbierać
maksymalnie 24 punkty karne, co w praktyce oznacza, że konsekwencje wyciągane są po uzyskaniu
25 punktów. Natomiast osoby, które cieszą się prawem jazdy krócej niż rok są traktowani odrobinę
bardziej restrykcyjnie. Limit punktów karnych w ich przypadku wynosi 20, wobec czego konsekwencje
ponosi się po uzyskaniu 21 punktów.

Co się stanie, gdy przekroczę limit punków karnych?

Po zdobyciu więcej niż 24 punktów w przypadku kierowców ze stażem dłuższym niż rok najczęściej
konieczne jest wykonanie badania psychologicznego. Do tego dochodzi ponowne zdanie egzaminów
państwowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Egzaminowanie obejmuje część
teoretyczną i praktyczną dokładnie w takiej samej formie jak standardowe egzaminy dla przyszłych
kierowców, którzy pierwszy raz podchodzą do egzaminów w ośrodku. Jeżeli kierowca otrzyma
orzeczenie psychologiczne i uzyska pozytywne wyniki egzaminów w WORD za pierwszym razem nie
będzie zmuszony odbywać całego kursu w ośrodku szkolenia kierowców i odzyska utracone
uprawnienia. W przypadku gdy osoba uzyska negatywny wynik któregoś z egzaminów zmuszona
będzie odbyć cały kurs i ponownie przystąpić do egzaminów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu
Drogowego.
Tzw. „młodzi kierowcy” ze stażem krótszym niż rok, którzy zdobędą więcej niż 20 punktów
karnych są surowiej traktowani. W ich przypadku starosta wydaje decyzję o całkowitym
cofnięciu uprawnień, co wiąże się z odbyciem pełnej procedury starania się o zdobycie prawa
jazdy, w tym ponowne odbycie kursu w ośrodku szkolenia kierowców przed podejściem do
egzaminów państwowych w WORD.

Czy przy przekroczeniu limitu punktów karnych odbierają wszystkie uprawnienia?

Bardzo ważną kwestią jest również ilość naszych uprawnień. Jeżeli posiadamy więcej niż jedną
kategorię prawa jazdy B i A, a punkty uzyskaliśmy podczas jazdy samochodem to i tak tracimy
możliwość prowadzenia obu typów pojazdów. W momencie ubiegania się o odzyskanie prawa jazdy
należy pamiętać, że trzeba podejść do egzaminów z każdej kategorii z osobna.

Na ile czasu zabierają prawo jazdy w 2024 r.?

W przypadku odebrania prawa jazdy za przekroczenie limitu punktów karnych nie ma
jednoznacznej odpowiedzi na jak długo odebrane zostało prawo jazdy. Sytuacja jest mocno
indywidualna, ponieważ to od kierowcy, któremu odebrano uprawnienia zależy czas jaki
potrzebuje na ich odzyskanie. W przypadku kierowców ze stażem dłuższym niż rok
procedura jest krótsza, jeśli sumiennie przygotuje się do egzaminów w Wojewódzkim
Ośrodku Ruchu Drogowego. Zdecydowanie warto przygotować się przed egzaminem –
uzyskać dostęp do części teoretycznej w szkole jazdy i umówić się na jazdy przypominające,
aby zniwelować konieczność przechodzenia całego kursu od nowa zaoszczędzając przy tym
czas i oczywiście pieniądze.

„Młodzi kierowcy” nie mają do dyspozycji krótszej drogi odzyskania uprawnień. Pozostaje
jedynie w pełnej motywacji sumiennie przyłożyć się do części teoretycznej i praktycznej na
kursie, aby z łatwością poradzić sobie z egzaminami państwowymi.