Jeszcze przed 2013 roku prawa jazdy bardzo często wydawane były bezterminowo. Obecnie każde
nowowydane prawo jazdy posiadaj już określony termin ważności, który w maksymalnym wymiarze
może wynosić 15 lat dla kategorii A, A2, A1, AM, B, B+E, a w przypadku kategorii C, C+E, D, D+E
wynosi maksymalnie 5 lat. Również nasz stan zdrowia, a co za tym idzie orzeczenie lekarskie może
warunkować okres na jaki zostanie wydane nam prawo jazdy. Ważność prawa jazdy może zostać
skrócona z tego powodu np. z 15 do 5 lat.
Dodatkowo w marcu 2019 roku weszły w życie nowe przepisy zgodnie z którymi na obecnych
dokumentach nie widnieje informacja o miejscu zamieszkania. Dla wielu kierowców z pewnością
sytuacja przed zmianą była dość uciążliwa, ponieważ każda zmiana adresu zmuszała do
wnioskowania o nowe prawo jazdy.

Kiedy wymienić prawo jazdy bezterminowe?

Ważne jest również to, że prawa jazdy wydane przed rokiem 2013 w związku ze zmianą przepisów nie
tracą swojej ważności, ale będą podlegać obowiązkowej wymianie, a ta zaplanowana została na lata
2028-2033, co oznacza, że najwcześniej będzie można zgłosić się do odpowiedniego urzędu
najwcześniej w 2028 roku, a najpóźniej w 2033 roku. Po tym terminie już każdy kierowca powinien
posiadać prawo jazdy z określoną datą ważności.

Kiedy należy wymienić prawo jazdy?

Jeżeli zastanawiasz się kiedy jeszcze konieczna jest wymiana prawa jazdy poza wspominaną wyżej
zmianą przepisów dotyczącą bezterminowych praw jazdy to poniżej znajdziesz odpowiedź.
Do zmiany obliguje nas:
– upływający termin ważności naszego dokumentu,
– gdy posiadamy więcej niż jedną kategorię, a jedna z nich traci ważność,
– zmiana imienia/nazwiska,
– utrata naszego prawa jazdy poprzez zgubienie, kradzież czy zniszczenie,
– pozyskanie dodatkowych uprawnień.

Gdzie można wymienić prawo jazdy i jak złożyć wniosek?

Wnioski w zależności od miejsca naszego zameldowania należy złożyć w osobiście lub za
pośrednictwem poczty w:
– urzędzie miasta,
– starostwie powiatowym,
– urzędzie dzielnicy,
lub online korzystając ze strony www.epuap.gov.pl

Oczywiście sam wniosek nie wystarczy. Konieczne jest aby dołączyć do niego:
– aktualne zdjęcie,

– obecne prawo jazdy (jeśli posiadamy),
– dowód wniesienia opłaty za wydanie prawa jazdy (100,50zł),
– orzeczenie lekarskie (jeśli jest wymagane),
– paszport lub karta pobytu w przypadku cudzoziemców.

Jak sprawdzić czy prawo jazdy jest już gotowe do odbioru?

W obecnych czasach można bardzo łatwo i wygodnie załatwiać wiele spraw urzędowych online lub
monitorować ich postępy. Podobnie jest w przypadku prawa jazdy. Wystarczy założyć konto na stronie
www.info-car.pl lub wejść od razu na konkretną zakładkę www.info-car.pl/new/prawo-jazdy/sprawdz-
status-prawa-jazdy wybrać na podstawie jakich danych chcemy sprawdzić status prawa jazdy (data
urodzenia, PKK, PESEL), podać swoje imię i nazwisko i gotowe – status naszego prawa jazdy od razu
pojawi się na ekranie.