Zdobycie wymarzonego prawa jazdy dla kategorii AM, A1, A2, A i kategorii B to nie lada wyzwanie. Pierwszym warunkiem jest uzyskanie orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców. W przypadku kierowców zawodowych badania lekarskie muszą być dodatkowo poprzedzone badaniami psychologicznymi.

Z uzyskanym orzeczeniem, zdjęciem oraz dokumentem tożsamości należy udać się do wydziału komunikacji odpowiedniego dla miejsca zameldowania w celu wyrobienia numeru PKK (Profil Kandydata na Kierowcę). Numer ten umożliwia zapisanie się na kurs w wybranej szkole jazdy. Obecnie w pierwszej kolejności trzeba przygotować się z części teoretycznej dla wybranej kategorii prawa jazdy i zakończyć ją pozytywnym wynikiem egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Zdana teoria pozwala nam od razu rozpocząć część praktyczną, a później po odbyciu odpowiedniej ilości godzin przystąpić do egzaminu wewnętrznego z części praktycznej i ostatniego egzaminu praktycznego w WORD.

Ile czeka się na odebranie prawa jazdy? Jak sprawdzić czy prawo jazdy jest gotowe do obioru?

Pozytywny wynik praktycznego, państwowego egzaminu w Wojewódzkim Ośrodki Ruchu Drogowego uprawnia nas do odebrania prawa jazdy w wydziale komunikacji urzędu miasta odpowiedniego do miejsca zamieszkania. Nie można tutaj zapomnieć o opłacie za wydanie dokumentu, która obecnie wynosi 100,50 zł. Dla większego komfortu już teraz urzędy stosują coraz więcej nowoczesnych metod, dzięki którym możemy liczyć na swego rodzaju udogodnienia. W przypadku prawa jazdy jest to możliwość sprawdzenia on-line statusu naszego wniosku o wydanie prawa jazdy, który możemy zobaczyć na stronie:

https://info-car.pl/new/prawo-jazdy/sprawdz-status-prawa-jazdy

Pochylając się nad pytaniem “Kiedy prawo jazdy pojawi się w systemie?” warto wspomnieć, że jeżeli opłaty za wydanie prawa jazdy dokonamy w urzędzie jeszcze przed egzaminem jest duże prawdopodobieństwo, że korzystając z aplikacji mObywatel uaktualnione dane dotyczące naszego prawa jazdy zobaczymy jeszcze tego samego lub następnego dnia. W przypadku dokonania płatności po egzaminie ten czas ulegnie wydłużeniu. Wydanie prawa jazdy w formie fizycznej przez urząd średnio zajmuje od 9 do 14 dni, jeżeli na żadnym etapie – od składania dokumentów, po płatności – nie popełni się żadnych błędów.

Czy po zdanym egzaminie mogę jeździć bez prawa jazdy?

Zdany egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego z pewnością ogromnie cieszy, aż chciałoby się od razu korzystać z nowych możliwości. Pamiętajmy jednak, że prowadzenie pojazdu po zdanym egzaminie, ale bez wydanego prawa jazdy jest nielegalne i traktowane jako prowadzenie pojazdu bez uprawnień, co może skończyć się dotkliwą karą, dlatego warto cierpliwie poczekać, aż uzyskamy dokument z urzędu. Po jego odbiorze pozostaje już tylko cieszyć się prawkiem. 🙂